x 

Rattakoti renditingimused

 Renditingimused:

 1. Rattakoti broneerimine. Rattakott broneeritakse kliendile pärast lepingu mõlemapoolset allkirjastamist ja rendiarve laekumist.
 2. Broneeringu tühistamne. Kui klient annab oma loobumisest teada 7 päeva enne rendiaja algust, siis maksame tagasi 100% renditasust. Kui klient annab oma loobumisest teada  vähem kui 7 päeva enne rendiaja algust, siis maksame tagasi 80% renditasust.
 3. Rendi algus. Rentimise aeg algab rattakoti üle andmisest rentnikule.
 4. Rendiobjekti loovutamine rentnikule. Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse rentimise väljarentimise hetkel objektil teada olevad vead ja puudused. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.  
 5. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult. 
 1. Rent ei sisalda objekti mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.
 2. Kahjude hüvitamine. Punktis 5 loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:
  1. Rattakott on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 500 €.
  2. Määrdunud rattakoti tagastamisel tuleb kompenseerida puhastamise maksumus 20 €.

  Rentniku süü tõttu tekkinud kahju hüvitamine toimub rendile andja nõudmisel hiljemalt 3 ööpäeva jooksul rendile andja põhjendatud nõude esitamisest. Rendile andja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 ööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.

 3. Rendiobjekti tagastamine. Objekt tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval enne kella 15:00  puhastatuna. Rentnik kohustub teavitama rendile andjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendile andjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

Minu konto

Kontakt

Riveante OÜ

Tüve tn 22a
13418 Tallinn, Estonia

Võta ühendust: +372 50 26 200

Reg nr: 11473210